18 junio 2012

PERÍMETROS

Para aprender a calcular o perímetro dos polígonos regulares e irregulares
 

XOGAMOS AO BINGO

Supoño que xa todos sabedes xogar ao bingo, e con estes dúas actividades ides practicar o cálculo mental.
Neste xogo fixádevos que unhas veces falta o divisor, outras o dividendo e outras o cociente. 
Ánimo e todos a cantar BINGO!!!