24 abril 2013

MEDIDAS DE LONXITUDE

Dúas  actividades de Genmagic, para traballar cos múltiplos e submúltiplos do metro.
USAMOS A REGRA

Imos traballar agora coa regra para familiarizarnos cos centímetros e os milímetros. 


Picando na regra tes outra actividade