01 abril 2014

A DIVISIÓN

Agora todos a practicar a división co algoritmo tradicional

e tamén co algoritmo ABN